2 Mart 2012 CumaDERİ HASTALIKLARINDA
SAPLANTI VE SAPTAMALAR
SIK GÖRÜLEN DERİ HASTALIKLARI
Ekzemalar
Ürtiker
Akne vulgaris
Mantar enfeksiyonları
İlaç reaksiyonları
Deri kanserleri
Bakteriyel deri enfeksiyonları
Saç dökülmeleri-alopesiler
Ekzemanın sınıflandırılması :
Endojen ekzemalar:
Atopik ekzema
Seboreik ekzema
Gravitasyonel ekzema-Staz dermatit
Numuler ekzema
Dizhidrotik ekzema
Ekzojen ekzemalar:
İrritan kontakt dermatit
Allerjik kontakt dermatit
Diaper dermatit
Asteatotik ekzema
İntertrigo
Palmo-planter hiperkeratozik ekzema
Fotodermatit
Ekzemada elemanter lezyonlar:
Akut ekzema:
Eritem, ödem, vezikül, süventman ve sonuç olarak krut
Kronik ekzema:
Likenifikasyon, deskuamasyon, hipo veya hiperpigmentasyon, bazı olgularda hiperkeratoz
Her iki durumda da kaşıntıya sekonder deri değişiklikleri
Ekzemada tanı / ayırıcı tanı:
Tanı anamnez ve dermatolojik bakı ile konabilir
Kesin tanı için biyopsi gerekebilir
Kontakt dermatitte patch test allerjenin saptanmasında çok yardımcıdır
Ayırıcı tanı:
Psoriasis, erizipel, liken simpleks, dermatofitoz, pitiriazis rosea,MF, tinea pedis, Sy, liken planus
KONTAKT DERMATİT
KONTAKT DERMATİT TEDAVİSİ
İRRİTAN VE ALLERJİK FAKTÖRLERİN ORTADAN KALDIRILMASI
TOPİKAL KORTİKOSTEROİD
EMOLYENT VE NEMLENDİRİCİ AJANLAR-Vaseline, üre vs
YAMA TESTİ
EKZEMALAR
Ekzemada tedavi :
İlk adım nedenin bulunup ortadan kaldırılmasıdır
Süventman varsa yaş pansuman
Kuruma sağlandıktan sonra topikal ks önerilir
Topikal kortikosteroidin formu ve gücü, lezyona, hastaya ve yerleşim yerine göre özenle seçilmelidir
Uzun süreli topikal ks kullanımında olası yan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır
Ekzemada tedavi :
Kronik lezyonlarda derinin nemlendirilmesi önemlidir
Şiddetli kaşıntıdan yakınan hastalarda sistemik antihistaminikler verilir
Yaygın lezyonları olan hastalar hospitalize edilmelidir
Kortikosteroid dışında siklosporin ve UV ışınları tedavide kullanılabilir
Son yıllarda takrolimus, pimekrolimus, mikofenalat mofetil ile yarar sağlanmıştır
Bu ajanlar immunsupresif etkili olduğundan enfeksiyon riski önemlidir
AKUT EKZEMA
ATOPİK DERMATİT
ATOPİK DERMATİT
Rp  1. atarax sirop   DIB
  s: günde 2-3 kez 1 ölçek
  2. excipial lipo emülsiyon   DIB
  s: sürekli vücuda
  3. steroid (eumovate, dermatop vs) pom   DItube
  s: çok kaşınan yerlere gece yatarken
      4. pimekrolimus (elidel) krem  DI tube
  s: idamede sabah akşam sürülecek
Rp/
  1. Topikal steroid
  2. Topikal çinko oksit
  3. Antiseboreik şampuan (ketokonazol vs)
Rp /
1.Vaseline salicylee %5    200 gr
  S: günde bir beyaz kabuklu alanlara
2. Dermovate pom    DI tube
  S: günde 1 kez akşam 2 hafta
3. Cutivate pom DI tube
  S: 2. haftadan sonra 6 hafta süreyle günde 1 sür.
ERİZİPEL-yılancık
Rp  1.Klavunat tab DIIB
  s: 2x1 ( 10 gün)
  2. Sol de rivanol 1/1000     500 cc
  s: günde 2 sil
  3. Etol tab  DIB
  s: 2x1  tok
  Not: yatak istirahati şart.
  sonra.: t. Pedis tedavisi
Rp/
1.Oral antihistaminik-atarax vs
2. Lokal steroidli merhem
3. Sistemik kortikoterapi-Prednol vs
4. Galvanoterapi
5. Oral retinoid-asitretin
PİTYRİASİS ROSEA DE GİBERT
Rp/
1.Oral antihistaminik
Setirizin, loratadin, akrivastin vs
2. Mentolsüz sulu pat
Oxyde de zinc
Talc
Glycerine
Eau de rose
3. Düşük potent yerel steroid
Tinea pedis :
Genellikle yetişkin erkeklerde görülen ayaktaki mantar enfeksiyonudur
Üç şekilde karşımıza çıkar:
İntertrijinöz tip:
  Parmak arası ve altında maserasyon, deskuamasyon, fissür ve ödem ve kendine has özel bir kokusu vardır, kaşıntılıdır. Sıklıkla en dar olan 4. parmak arasında başlar, giderek tüm ayağa yayılır. Enfekte olmaya eğilimlidir, erizipel, lenfödem ve elefantiyazis gelişebilir
Tinea pedis :
Vezikülobüllöz tip:
  Plantar bölge ve topukta görülür. Stratum korneum çok kalındır, veziküller papül gibi görünebilir
  Sıklıkla ellerde, mantar enfeksiyonuna karşı bir allerjik reaksiyon olarak tanımlanan, lezyonlarda mantar elemanının bulunmadığı id reaksiyonu eşlik eder, enfeksiyon eşlik edebilir
  Kaşıntı belirgindir
Kuru skuamlı keratozik tip:
  İnflamasyonun görülmediği kronik tiptir. Yaygın, ince, gümüşi beyaz renkte deskuamasyon bulunur. Skuamlar deriye sıkıca yapışıktır. Bu tipte ellere bulaş daha kolaydır.
Tinea pediste tanı / ayırıcı tanı:
Tanı:
Kliniktir, şüpheli durumlarda ve uygun tedavi yapabilmek için mikolojik bakı ve kültür istenebilir
Kültür sonucuna göre uygun antifungal seçilerek doğru tedavi yapılır
Ayırıcı tanı:
İntertriginöz tip; intertrigo, kandidiazis, gram (-) enfeksiyon
Kuru skuamlı tip; kserozis, pitriazis rubra pilaris, iktiyozis, palmoplantar keratoderma, psoriazis, liken planus, ilaç erüpsiyonları
Vezikülobüllöz tip; kontakt dermatit
Tinea pediste tedavi:
En önemlisi ayakların kuru tutulmasıdır
Parmak aralarındaki maserasyonu kurutmak için potasyum permanganat banyo uygulanır
Topikal olarak antifungaller krem olarak verilir
Tırnak tutulumunda veya çok şiddetli tinea pediste oral tedavi gerekebilir
Enfekte tinea pediste ise önce enfeksiyon tedavi edilir ardından antimikotik tedaviye başlanır
4. Enfekte ise oral AB  DIB
  S: 2x1
5. İd reaksiyonu varsa antihistaminik  DIB
  S: 2x1
6. İd reaksiyonu varsa ellere kortikosteroid içeren krem
  S: us ext (sabah-aksam ince sürülür)  Dıtube
İLAÇ ERÜPSİYONLARI
Ürtiker :
Kaşıntılı, eritemli-ödemli plaklar (urtica) ile karakterizedir
Urtica genellikle birkaç saat içinde kaybolmakla birlikte en çok 24 saat içinde geriler
Lezyonlar 24 saatten fazla sürüyorsa ürtikeriyal vaskülit açısından biyopsi alınmalıdır
Hastalık süresi 6 haftadan kısa ise akut, uzun ise kronik ürtiker terimi kullanılır
Akut ürtikerlerin büyük bir çoğunluğunda etken saptanabilirken, kronik ürtikerlerin %80’inde neden bulunamaz ve otoimmun ürtiker olarak değerlendirilir
Ürtiker nedenleri :
İlaçlar
Enfeksiyonlar
Gıdalar
Aeroallerjenler
Böcek ısırmaları
Kan ürünleri
Hormonlar
Yabancı proteinler
Sistemik hastalıklar (konnektif-vasküler doku hst, maligniteler)
         ÜRTİKER
Ürtikerde ayırıcı tanı :
Lezyon göz kapaklarında olduğunda allerjik kontakt dermatit
Mastositoz
Guttat psoriazis
Eritem annuler sentrifüj
Ürtikeryal vaskülit
Dermatitis herpetiformis ve pemfigoidin ödemli papülleri
Anjioödem özellikle göz kapaklarında ise erizipel, lenfödem
Melkerson-Rosenthal sendromu
İdiyopatik skrotal ödem
Ürtikerde tanı :
Klinik ve anamnezle konabilir
Nedene yönelik olarak fiziksel faktörler araştırılmalı:
  Dermografizm, basınç ürtikeri, kolinerjik ürtiker, kontakt ürtiker, soğuk ürtikeri, solar ürtiker, akuajenik ürtiker, sıcak ürtikeri olarak adlandırılır
Ürtikeryal vaskülit ile ayırım dışında biyopsi gerekmez
Ürtikerin muhtemel nedenini saptamaya yönelik çok geniş bir laboratuar inceleme yapılması gerekir
Ürtikerde tedavi :
İlk adım etkenin saptanıp ortadan kaldırılması ve hastanın bu konuda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesidir
Tedavide ana ilaç H1 antihistaminiklerdir
Bir antihistaminiğin yetmediği durumlarda başka bir gruptan ikinci bir antihistaminik önerilir
H2 bloker eklenebilir
Mast hücre stabilizörleri, kortikosteroidler kullanılabilir
Kronik ürtikerli ve tedavilere cevap vermeyen olgularda eşlik eden allerjik rinitte varsa prick testi yapılıp, saptanan allerjene karşı immunoterapi uygulanabilir
Ürtikerde tedavi :
Ürtiker larinks ödemi riski nedeniyle dermatolojik acillerdendir
Hastalar mutlaka dispne, boğazda karıncalanma yönünden sorgulanmalı ve KBB bakısı yapılarak larinks ödemi araştırılmalıdır
Şiddetli ve yaygın lezyonlu olgularda sistemik kortikoterapiden çekinilmemelidir
kça yapılan hata yüksek doz kortikostreoidin tek doz yapılıp hastanın evine gönderilmesidir
Bu durumda “rebound fenomeni” ortaya çıkar
Kortikoterapi gerekliyse yeterli doz başlanmalı ve mutlaka azaltılarak belirli bir zaman periyodunda düşülmelidir
Akne vulgaris :
Pilosebase birimin kronik inflamatuar hastalığıdır
Özellikle puberte döneminde sık ancak daha ileri yaşlarda da görülebilir
Kızlarda erkeklerden daha erken yaşta ortaya çıkar
Erkeklerde ciddi formlar daha sıktır
Akne oluşum mekanizması:
Multifaktöriyel olarak geliştiği düşünülmektedir
Başlıca 3 etken üzerinde durulmaktadır
Artmış sebum sekresyonu ve androjenler
  Androjenler akne vulgariste arttırıcı, östrojen ise azaltıcı etkiye sahiptir
  POS’nun akne ile ilişkili olabileceği bilinmektedir
Anormal foliküler keratinizasyon
Mikrobiyal kolonizasyon ve yangı (Propionibacterium acnes, Stapylococcus epidermidis, Pityrosporum ovale)
Akne vulgariste klinik :
Başlıca 3 formda ortaya çıkar
Komedonal
Enflamatuar
Nodülokistik
Klinik formları
Neonatal, infantil ve juvenil akne
Akne ekskoriye, mekanik akne, tropikal akne, pomad akne, akne kozmetika
İlaca bağlı akne, mesleki akne, akne konglobata, akne fulminans
Aknede elemanter lezyonlar :
Mikrokomedon
Mikroskopik saptanan komedon
Kapalı komedon (beyaz)
Derin yerleşimli tıkaç
Açık komedon (siyah)
Yüzeyel yerleşen tıkaç, distal bölümü
  melanin varlığından dolayı siyahtır
Papül-püstül
Nodül
Kist
Drene sinüs
Skatriks
Akne vulgariste ayırıcı tanı
Rosacea (birlikte olabilir)
Verrüler
Folikülit
Sifiliz papülleri
Behçet hastalığı
İlaç erüpsiyonları
Perioral dermatit
Akne vulgariste tedavi :
Topikal ve sistemik tedavi yapılabilir
Yangısal lezyonları olmayan veya hafif olan hastalarda topikal tedavi tercih edilir
Bu amaçla kullanılan başlıca ajanlar:
Benzoil peroksit, azeleik asit, adapalen, retinoidler, antibiyotiklerdir
Ajan seçilirken aknenin sınıflandırılması önemlidir
Komedonal aknede salisilik asit, adapalen, azalaik asit ve retinoidler
Enflamatuar aknede antibiyotikler
Nodülokistik aknede de ise genellikle sistemik tedavi-isotretinoin seçilir
Akne vulgariste tedavi :
Orta ve şiddetli aknede, kliniği hafif de olsa akneden ruhsal olarak olumsuz etkilenen olgularda, leke ve iz kalma riskinin yüksek olduğu durumlarda sistemik tedavi uygulanır
Başlıca tedavi seçenekleri olguya göre seçilmek üzere antibiyotikler, hormon ve retinoidlerdir
Tetrasiklinler ilk sırada tercih edilir ancak, minosiklin, doksisiklin, eritromisin, klindamisin, trimetoprim sulfametaksazol da kullanılır
Benzer etkilere sahip olan eritromisin ise çocuklarda ve hamilelerde ilk tedavi seçeneğidir
Her iki ilacın da günde 1 gramlık dozda 3 ay süre ile kullanımı önerilmektedir
Akne vulgariste tedavi :
Tedaviye yanıtın azaldığı durumlarda propionibakterium aknes direnci akla gelmelidir
Tedavinin etkisiz olduğuna karar verebilmek için en az 3 aylık bir tedavi süresi geçmelidir
Minosiklin ve doksisiklin, tetrasiklin türevi ilaçlardır, 100-200mg’lık günlük dozları 1gr. tetrasiklin etkisine eşit etki oluşturur, dirençli olgularda tercih edilir
Klasik tedavi yöntemlerine cevap vermeyen formlarda, nodülokistik aknede sentetik bir retinoik asit türevi olan isotretinoin kullanılır
Akne vulgariste tedavi :
İsotretinoin yağ bezi fonksiyonunu ve folikül keratinizasyonunu birlikte etkileyen tek ilaçtır
En önemli yan etkisi teratojenitedir
Dudaklarda kuruma ve çatlama, kas-eklem ağrısı, burun kanaması, konjunktivit (göz kuruluğuna bağlı), baş ağrısı, deri enfeksiyonlarına yatkınlık, kilo kaybı görülebilir
Doza bağlı olarak kan lipid düzeylerini ve karaciğer fonksiyon testlerini yükseltebilir
İlaca başlanmadan laboratuar incelemeler ve gebelik testi yapılmalıdır ve aylık laboratuar kontrolleri ile hasta izlenmelidir
Yan etkiler ilaç kesimi ile geri dönüşümlüdür
ALOPESİ ARETA-PELAD
ALOPESİ TOTALİS
ALOPESİ TEDAVİ
Rp/ 
  1. Atarax tab   DIB
  s: 2x1
  2. Alcool salicylee   %2   350 cc
  s: günde bir silinecek
  3. Dermovate saç losyonu   DIB
  4. Fototerapi (PUVA, UVB)
ANDROGENETİK ALOPESİ
Rp  1. Finasterid (propecia) tab   1mg    DIB
  s: günde 1 adet
  veya
  2. Minoxidile (rogaine)  sol %5  DIIIB
  s: günde 2 sürülecek
  3. Antiseboreik şampuan (Ketokenazol vs)
Tinea unguium
Rp 
1.Terbinafin tbl     DII-IIIB
  S:1x1 tok 2-3 ay
2. İtrakonazol kap    DIIIB
  s: sabah tok 2 akşam tok 2   7 gün, 3 hafta aralarla 3 kür = 3 kutu kullanılacak.
VERRÜKA
Rp.
1.Vaseline salicylée   %20   50 gr
  s. Sadece siğillere gece yatarken sürülecek
2. Pate d’oxyde de zinc    150 gr
  S: siğilin çevresine önceden
Veya
3. Duoderm/verrütol sol      DIB
  S: siğil üzerine 2 günde bir 3 kat sürülecek
4.Debridman +Kriyoterapi
5. Kantharidin sol
Tedavi seçenekleri:
1.Küretaj + iyot atuşmanı
2. Kantharidin sol
3. Kriyoterapi
4. Elektrokoterizasyon
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Cerrahi eksizyon
Kriyoterapi
Küretaj + elektrokoterizasyon
Yüzeyel radyoterapi
Lokal imikimod
Fotodinamik terapi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder