1 Mart 2012 Perşembe


Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
O grenciler Ozgur Yaz l ma Nas l Kazand r l r?

1 S ubat 2012
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Kullanmak ve Yaymak
Belgelendirme Yapmak
C eviri Yapmak
Hata Girmek
Test Yapmak
Hata/Sorun Gidermek
Kod Yazmak
Kullanmak ve Yaymak
Ozgur yaz l mlar kullanmak
Ba skalar na ozgur yaz l mlar anlatmak ve kulland rmak
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Kullanmak ve Yaymak
Belgelendirme Yapmak
C eviri Yapmak
Hata Girmek
Test Yapmak
Hata/Sorun Gidermek
Kod Yazmak
Belgelendirme Yapmak
Son kullan c ya yonelik belgelendirme
Geli stiriciye yonelik belgelendirme
Belgelendirme eksikliklerini tamamlama
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Kullanmak ve Yaymak
Belgelendirme Yapmak
C eviri Yapmak
Hata Girmek
Test Yapmak
Hata/Sorun Gidermek
Kod Yazmak
C eviri Yapmak
Yaz l m n cevirisini yapmak
Var olan ceviriye yard mc olmak, iyile stirmek, eksikliklerini
tamamlamak
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Kullanmak ve Yaymak
Belgelendirme Yapmak
C eviri Yapmak
Hata Girmek
Test Yapmak
Hata/Sorun Gidermek
Kod Yazmak
Hata Girmek
Kullan rken kar s m za c kan hatalar ilgili yerlere bildirmek
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Kullanmak ve Yaymak
Belgelendirme Yapmak
C eviri Yapmak
Hata Girmek
Test Yapmak
Hata/Sorun Gidermek
Kod Yazmak
Test Yapmak
Yaz l m n duzgun cal s p cal smad g na dair testler
Performans testleri
Hatalar yakalamak uzerine testler
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Kullanmak ve Yaymak
Belgelendirme Yapmak
C eviri Yapmak
Hata Girmek
Test Yapmak
Hata/Sorun Gidermek
Kod Yazmak
Hata/Sorun Gidermek
Bilinen hatalar /sorunlar gidermeye cal smak
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Kullanmak ve Yaymak
Belgelendirme Yapmak
C eviri Yapmak
Hata Girmek
Test Yapmak
Hata/Sorun Gidermek
Kod Yazmak
Kod Yazmak
Yaz l ma kod katk s nda bulunmak
Yeni ozellik eklemek, hata duzeltmek, test yazmak
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Proje Havuzlar Uzerinden Destek
Kaynak Koddaki Belgeler
Birebir _Ileti sim
Staj
Proje Havuzlar Uzerinden Destek
Savannah
Google Code
SourceForge
GitHub
Gitorious
LaunchPad
...
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Proje Havuzlar Uzerinden Destek
Kaynak Koddaki Belgeler
Birebir _Ileti sim
Staj
Kaynak Koddaki Belgeler
Kaynak pakete dahil belgelendirmeler
TODO
BUGS
...
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Proje Havuzlar Uzerinden Destek
Kaynak Koddaki Belgeler
Birebir _Ileti sim
Staj
Birebir _Ileti sim
Projedeki geli stiricilerle birebir ileti sim kurulup ne
yap labilece gi konu sulabilir.
IRC uzerinden
Ozel e-posta veya e-posta listeleri uzerinden
Anl k Mesajla sma uzerinden (Jabber, Gtalk, ...)
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Proje Havuzlar Uzerinden Destek
Kaynak Koddaki Belgeler
Birebir _Ileti sim
Staj
Staj
Ozgur Yaz l m kullanan ve geli stiren sirketlerde staj yap labilir
Orne gin, Google Summer of Code
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Ki sisel Faydalar
Ki sisel Faydalar
Bilgi Da garc g n geli stirme
Yaz l m ekosistemini tan ma
Buyuk projeler/ekiplerle cal sma yetene gini geli stirir
Ozguveni artt r r
Projenin alan na olan ilgiyi artt r r
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Kat l m ile _Ilgili Sorunlar
Bilgi ile _Ilgili Sorunlar
Yanl s Du sunceler
Kat l m ile _Ilgili Sorunlar
Merak Eksikli gi
_Ilgisizlik
Yonelim eksikli gi
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Kat l m ile _Ilgili Sorunlar
Bilgi ile _Ilgili Sorunlar
Yanl s Du sunceler
Bilgi ile _Ilgili Sorunlar
_Ingilizce vb. yabanc diller
Proje hakk nda nereden bilgi edinilebilece gini bilmemek
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Kat l m ile _Ilgili Sorunlar
Bilgi ile _Ilgili Sorunlar
Yanl s Du sunceler
Yanl s Du sunceler
Destek vermek i cin yeterince bilgi sahibi olunmad g n n
du sunulmesi
Yaz l m n yapt g i se hakim de gilim
Geli stirildi gi programlama diline hakim de gilim
Surum takip sistemine hakim de gilim
Geli stirici ekip i cinde kabul gormeyece gini du sunmek
Onlar kadar bilgi sahibi olmad g n n du sunulmesi
Onlar kadar vakit ay ramayaca g n n du sunulmesi
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com
Ozgur Yaz l ma Nas l Katk Verilir?
Destek vermek
O grenciye Faydalar
Sorunlar
Son
Son
Sorular?
Necdet Yucel - necdetyucel@gmail.com, Engin Manap - enginmanap@Og gmreanicl.icleormO, zMguersuYtacaz nl mKaurNt a-sm l eKsauztcaanndk r@ lg rm? ail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder